ทค.พิชัย โชติชัยพร

Practice Area

Contact

mobile : 086 231 0999
line id : 0862310999
email : pichai0862310999@gmail.com

คุณวุฒิ นิติศาสตรบัณฑิต, นิติศาสตรมหาบัณฑิต
ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (กฎหมาย) ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
ประกาศนียบัตรทนายความผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท สภาทนายความ
ประกาศนียบัตรทนายความผู้รับรองเอกสารและลายมือชื่อ สภาทนายความ
ประสบการณ์ด้านกฎหมายกว่า 25 ปี
กรรมการผู้จัดการ Advanced Legal Technology Limited.
กรรมการบริหารฝ่ายกฎหมายและนายทะเบียน สมาคมอีเลิร์นนิ่งแห่งประเทศไทย


Contact Me