ทค.สมจิต คารวนันท์

Practice Area

Contact

mobile : 081 959 3647

คุณวุฒิ นิติศาสตรบัณฑิต
ประกอบวิชาชีพทนายความมากกว่า 30 ปี
วุฒิบัตรหลักสูตรที่ปรึกษากฎหมายเด็กและเยาวชน จากศาลเยาวชนและครอบครัว
อดีตรองประธานสภาเทศบาลนครหาดใหญ่
อดีตสมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ 3 สมัย
กรรมการสภาทนายความ ภาค 9


Contact Me