ทค. ศิวาพร คารวนันท์

Practice Area

Contact

email : lawyer_ram@hotmail.com
line id : 0813404020
mobile : 065 454 9099

คุณวุฒิ นิติศาสตรบัณฑิต, นิติศาสตรมหาบัณฑิต
เนติบัณฑิตไทย
วุฒิบัตรหลักสูตรที่ปรึกษากฎหมายเด็กและเยาวชน จากศาลเยาวชนและครอบครัว
ประกาศนียบัตรทนายความผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท สภาทนายความ
ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันสอนเสริมกฎหมาย Advanced Law


Contact Me