ทค. ศิวาพร คารวนันท์

Practice Area

Contact

email : lawyer_ram@hotmail.com
line id : 0813404020
mobile : 065 454 9099

คุณวุฒิ
– นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
– นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

– เนติบัณฑิตไทย
– วิทยาศาสตรบัณฑิต(จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
– วุฒิบัตรหลักสูตรที่ปรึกษากฎหมายเด็กและเยาวชน จากศาลเยาวชนและครอบครัว
– ประกาศนียบัตรทนายความผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท สภาทนายความ
– ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันสอนเสริมกฎหมาย Advanced Law


Contact Me