บริการฝึกอบรมความรู้กฎหมาย

บริการจัดฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายภายในองค์กร

เช่น กฎหมายแรงงาน, กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA), การร่างนิติกรรมสัญญา,

กฎหมายเกี่ยวกับการทวงหนี้, กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค, กฎหมายทั่วไป

หรือกฎหมายอื่นๆ ตามที่ทางหน่วยงานหรือองค์กรต้องการ เป็นต้น

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของบริการได้ที่ เบอร์โทร/ไลน์ 0862310999
อีเมล์ altlimited@yahoo.com