บริการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย

บริการงานด้านกฎหมาย บริการจัดทำเอกสารทางกฎหมายทุกชนิด

– ปรึกษากฎหมาย วางแผนการดำเนินงานธุรกิจตามขั้นตอนของกฎหมาย
– จัดทำนิติกรรม / สัญญา / พินัยกรรม และเอกสารทางกฎหมายทุกชนิด
– แปลเอกสารภาษาไทย-อังกฤษ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษประสบการณ์กว่า 20 ปี
– รับรองเอกสารและลายมือชื่อโดยทนายความผู้รับรองเอกสารและลายมือชื่อจากสภาทนายความ
– รับดำเนินการขอใบอนุญาตการทำงานแก่ชาวต่างประเทศ
– รับเจรจาต่อรอง ไกล่เกลี่ย และประนีประนอมยอมความ
– งานด้านกฎหมายอื่นๆ ทุกชนิด ฯลฯ
– ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.086 231 0999, line id : 0862310999