งานคดีความทุกประเภท

บริการงานด้านคดีความ / อรรถคดี
– รับว่าความทุกคดี ทั่วราชอาณาจักร อาทิเช่น
@คดีแพ่ง
@คดีอาญา
@คดียาเสพติด
@คดีครอบครัว
@คดีมรดก
@คดีเด็กและเยาชน
@คดีปกครอง
@คดีแรงงาน
@คดีเลือกตั้ง
@คดีภาษีอากร
@คดีทรัพย์สินทางปัญหาและการค้าระหว่างประเทศ ฯลฯ
– รับดำเนินการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาล
– ไกล่เกลี่ย ประนีประนอมยอมความ
– ปรึกษาปัญหากฎหมาย (ติดต่อเรา)