งานคดีความทุกประเภท/บริการที่ปรึกษากฎหมาย

บริการงานด้านคดีความ / อรรถคดี
– รับว่าความทุกคดี ทั่วราชอาณาจักร อาทิเช่น
@คดีแพ่ง
@คดีอาญา
@คดียาเสพติด
@คดีครอบครัว
@คดีมรดก
@คดีเด็กและเยาชน
@คดีปกครอง
@คดีแรงงาน
@คดีเลือกตั้ง
@คดีภาษีอากร
@คดีทรัพย์สินทางปัญหาและการค้าระหว่างประเทศ ฯลฯ
– รับอุทธรณ์/ฎีกา ,  แก้อุทธรณ์ แก้ฎีกาทุกคดี
– รับไกล่เกลี่ยข้อพิพาท, ประนีประนอมยอมความ
– บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำหน่วยงานโดยมีทีมทนายความดูแลให้คำปรึกษาถึงหน่วยงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ดร.พิชัย โชติชัยพร
โทร./ ไลน์  0862310999
อีเมล์ altlimited@yahoo.com