ประวัติความเป็นมา

ก่อตั้งปี 2546 ในนาม “หจก.แอ็ดว๊านซ์ลีกัลเทคโนโลยี” โดยทนายความและนักกฎหมายมืออาชีพหลายท่าน มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการงานฐานข้อมูลกฎหมาย ต่อมาได้ก่อตั้งสำนักกฎหมายแอดวานซ์ลอว์ ให้บริการงานหลายด้านประกอบด้วย 1.บริการด้านคดีความทุกประเภท ฟ้องคดี ต่อสู้คดี สืบทรัพย์ บังคับคดี 2. บริการรับรองเอกสารและลายมือชื่อ (Notarial Services Attorney) วุฒิบัตรจากสภาทนายความ 3.บริการสอนและฝึกอบรมกฎหมายทุกระดับ บริการจัดฝึกอบรมความรู้ด้านกฎหมายให้องค์กรหรือหน่วยงาน (อบรมออนไลน์และจัดอบรมนอกสถานที่) 4.บริการแปลเอกสารทางกฎหมายภาษาไทย – อังกฤษ 5.บริการระงับข้อพิพาทโดยการเจรจาต่อรอง ไกล่เกลี่ย ประนีประนอม 6.บริการทางธุรกิจด้านอื่น และที่เกี่ยวข้อง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Tel/Line: 0862310999 #google #google.com
ก่อตั้งโดย ทนายความมืออาชีพหลายท่าน โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการด้านกฎหมายครบวงจร ทั้งบริการการรับรองเอกสารและลายมือชื่อ บริการด้านอรรถคดี บริการงานทนายความ ฟ้องคดี ต่อสู้คดี ดำเนินคดีทุกประเภท ทั้งนี้ ทางสำนักได้เปิดทำการสอน/ติวสอบกฎหมายทุกระดับชั้น ตั้งแต่ ปริญญาตรี เนติบัณฑิต สอบใบอนุญาตเป็นทนายความ มีบริการจัดฝึกอบรมความรู้ด้านกฎหมายให้กับองค์กรและหน่วยงาน โดยมีเครือข่ายเป็นวิทยากรมืออาชีพ
ก่อตั้งโดย ทนายความมืออาชีพหลายท่าน โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการด้านกฎหมายครบวงจร ทั้งบริการการรับรองเอกสารและลายมือชื่อ บริการด้านอรรถคดี บริการงานทนายความ ฟ้องคดี ต่อสู้คดี ดำเนินคดีทุกประเภท ทั้งนี้ ทางสำนักได้เปิดทำการสอน/ติวสอบกฎหมายทุกระดับชั้น ตั้งแต่ ปริญญาตรี เนติบัณฑิต สอบใบอนุญาตเป็นทนายความ มีบริการจัดฝึกอบรมความรู้ด้านกฎหมายให้กับองค์กรและหน่วยงาน โดยมีเครือข่ายเป็นวิทยากรมืออาชีพ