รับสมัครงาน-ผู้บริหารโครงการ-รายได้ตามสัญญาหนึ่งล้านบาทต่อปี

📣รับสมัครด่วน📣
ตำแหน่ง: ผู้ประสานงานขั้นสูง เพื่อประสานงานโครงการระบบคอร์สแวร์กฎหมาย

คุณสมบัติ

🚩 ไม่จำกัดเพศ อายุ วุฒิการศึกษา
🚩 มนุษยสัมพันธ์ดี มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
🚩 มีประสบการณ์ด้านการประสานงานขั้นสูง มีคอนเนคชั่นดี
🚩 มีประสบการณ์ด้านการประสานงานโรงเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนนานาชาติ พิจารณาเป็นพิเศษ
🚩 รายได้เริ่มต้นปีละหนึ่งล้านบาทบาทขึ้นไป ตามผลงาน

ติดต่อ/ส่งใบสมัครได้ที่: อาจารย์ ดร.พิชัย โชติชัยพร

Tel./Line: 0862310999
E-mail: altlimited@yahoo.com, pichai0862310999@gmail.com

ชื่อบริษัทและเลขทะเบียน :-
Advanced Legal Technology Limited.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0113546002236

www.advancedlaw9.com

#google.com, #google.co.th, #รับสมัครงาน, #หางาน

Leave a Reply