โครงการ “การเรียนกฎหมายอย่างง่าย: Easy Law for Leader”

Advanced Legal Technology Limited. Tel./Line 0862310999
website: www.advancedlaw9.com

เรื่อง  เสนอโครงการ “การเรียนกฎหมายอย่างง่าย: Easy Law for Leader”

เรียน  ท่านเจ้าของธุรกิจ และผู้บริหาร

Advanced Legal Technology Limited. (Advanced Legal) ก่อตั้งปี 2546 มีความเชี่ยวชาญงานด้านกฎหมาย ให้บริการงานฟ้องคดี ต่อสู้คดี เจรจา ต่อรอง จัดทำนิติกรรมสัญญา เอกสารทางกฎหมาย ให้บริการงานด้านกฎหมายทุกประเภท และให้บริการงานฝึกอบรมและการเรียนการสอนกับหน่วยงาน องค์กร และส่วนบุคคลมาแล้วกว่าสิบเก้าปี
Advanced Legal  ยินดีเสนอโครงการ “การเรียนกฎหมายอย่างง่าย: Easy Law for Leader” หลักสูตรพิเศษเหมาะสำหรับ (1) ผู้ประกอบธุรกิจและผู้บริหาร  (2) ผู้จะสอบเป็นผู้พิพากษา/อัยการ (3) ผู้ต้องการประกอบธุรกิจของตนเอง จำนวน 3 โครงการ เป็นการสอนและติวกฎหมายเชิงปฏิบัติสามารถนำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจและชีวิตประจำวัน ดูแลและปกป้องตนเอง ครอบครัวและธุรกิจได้จริง ผนวกบริการงานกฎหมายและงานที่เกี่ยวข้อง โดยนำเสนอบริการทางกฎหมายที่ครอบคลุมงานกฎหมายทุกด้าน กรณีผู้เรียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจจะเน้นการสอนเพื่อใช้งานจริงโดยสอนกฎหมายที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องรู้ เช่น กฎหมายสำหรับการประกอบธุรกิจและที่เกี่ยวข้อง กฎหมายนิติกรรมสัญญา หนี้ ละเมิด หุ้นส่วนบริษัท กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เมื่อเข้าใจกฎหมายจะปฏิบัติตนได้ถูกต้องไม่มีปัญหากฎหมายมารบกวน สอนการทำเอกสารกฎหมาย เช่น ทำสัญญา พินัยกรรม สอนการจัดการคดีได้ด้วยตนเอง เช่น คดีครอบครัว มรดก มีบริการให้คำปรึกษากฎหมายและบริการทำคดีให้ฟรีปีละ 1 เรื่อง
ดร.พิชัย โชติชัยพร (ทนายความ) เป็นผู้จัดการโครงการ คุณวุฒิปริญญาตรีและปริญญาโทด้านกฎหมายธุรกิจ ปริญญาเอกด้านสันติศึกษา มีประสบการณ์ทำงานด้านกฎหมาย 30 ปี เป็นทนายความที่ผ่านหลักสูตร Notarial Services Attorney จากสภาทนายความฯ มีประสบการณ์ทำคดีทุกประเภท
โครงการนี้ทำให้ท่านได้เรียนกฎหมายเชิงปฏิบัติได้จริง เรียนง่าย ๆ แบบสบาย เพราะจะสรุปเนื้อหาเท่าที่จำเป็น เรียนวันละ 40 นาที และเข้าสอบที่สนามสอบใกล้ที่พักของท่าน ปีละ 4 วัน จบปริญญาตรีกฎหมายจาก ม.ของรัฐได้ภายใน 2.5 ปี (คอร์สเรียนแบบ VIP (1) รับรองผลจนสอบผ่าน เป็นนิติศาสตรบัณฑิต) ในกรณีตนเองหรือบุตรหลานต้องการสอบเป็นผู้พิพากษา/อัยการ ทาง Advanced Legal มีโครงการเดอะจัสด์ (2) ดูแล สอน ฝึกอบรม โค้ช จนเรียนจบ ป.ตรี จนสอบผ่านเป็นผู้พิพากษา/อัยการ ในหลักสูตรเดียว และมีโครงการเดอะลอว์เยอร์ (3) ดูแล สอน ฝึกอบรม โค้ช จนเรียนจบ ป.ตรี และฝึกอบรมด้านวิชาชีพกฎหมาย สามารถเปิดบริษัทกฎหมายของตนเองได้ เมื่อเรียนจบจากโครงการนี้ ทุกโครงการรับรองผลจนสอบผ่าน โปรดสอบถามเพิ่มเติมได้ตามที่อยู่ข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ
พิชัย โชติชัยพร
(ดร.พิชัย โชติชัยพร)
กรรมการผู้จัดการ

Advanced Legal Technology Limited. Tel./Line 0862310999
website: www.advancedlaw9.com

Leave a Reply