มกราคม 2, 2023 In ข่าวสาร

โครงการเดอะลอว์เยอร์-จบป.ตรี+ตั๋วทนาย

โครงการเดอะลอว์เยอร์ The Lawyer

สอนและฝึกอบรมจนเรียนจบปริญญาตรีด้านกฎหมาย จากมหาวิทยาลัย Top 5 ของไทย มีมาตรฐานความรู้ พร้อมฝึกอบรมจนได้รับใบอนุญาตเป็นทนายความ จากสภาทนายความฯ

 

โครงการเดอะจัสด์ The Judge

สอนและฝึกอบรมจนสอบผ่านเป็นอัยการ หรือผู้พิพากษา
โดยใช้วิธีการฝึกสติ Mindfulness และการโค้ชเพื่อการสอบ
จนสอบได้เป็นอัยการหรือผู้พิพากษา

+ทุกโครงการมีการติวสอบวุฒิบัตรภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
(หลักสูตร 4 เดือน) รับรองผลจนสอบผ่าน

+สัญญาบริการการศึกษาและฝึกอบรม รับรองผลจนสอบผ่าน

อำนวยการสอนโดย อาจารย์ ดร.พิชัย โชติชัยพร
คุณวุฒิ Master of Laws และปริญญาเอก
Cert.ประกาศนียบัตรจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธ
Cert.วุฒิบัตรโค้ชเชิงพุทธ

Contact: 0862310999
Tel./Line 0862310999

Leave a Reply