กรกฎาคม 17, 2022 In ข่าวสาร

รับแปลเอกสารทางกฎหมายภาษาไทย – อังกฤษ และ อังกฤษ – ไทย โดยทนายความอาชีพ

รับแปลเอกสารกฎหมายภาษาไทย – อังกฤษ และ อังกฤษ – ไทย และรับจัดทำสัญญาทุกประเภท โดยทนายความอาชีพ

 

คุณวุฒิผู้แปล: Master of Laws, Ph.D. (candidate)

ได้รับประกาศนีบัตรการแปลเอกสารภาษาอังกฤษด้านกฎหมาย จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ได้รับประกาศนีบัตรการสอนภาษาอังกฤษ จาก ม.ธรรมศาสตร์

ได้รับประกาศนีบัตรภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพกฎหมาย จาก ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

ผ่านหลักสูตรทักษะการแปลภาษาอังกฤษ จาก ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

ผ่านหลักสูตรหลักการแปลภาษาอังกฤษ จาก ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

ผ่านหลักสูตรการนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ จาก ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

ผ่านการอบรมหลักสูตรล่ามอิสระ ภาษาอังกฤษ จาก สำนักการต่างประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม

 

ติดต่อ อาจารย์ ทค.พิชัย โชติชัยพร TEL.-LINE: 0862310999

Leave a Reply